ข้อกำหนดที่ควรพิจารณาเมื่อร่างสัญญาจ้าง

ร่างสัญญาจ้างเป็นส่วนสำคัญของขั้นตอนการจ้างงานและการจัดหางาน ควรเตรียมการและทบทวนให้ถี่ถ้วนเพราะวลีคำที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย สัญญาที่ร่างไว้อย่างดีคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง ไม่มีรูปแบบเฉพาะและไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างสัญญาจ้างที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่รายละเอียดที่พบบ่อยและมีประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ สถานะการจ้างงาน วันที่เริ่มต้น; ระยะเวลาทดลองงาน ถ้ามี

ร่างสัญญาจ้างระยะเวลาที่อยู่ภายใต้ระยะเวลาดังกล่าว

วันหรือชั่วโมงหรือเวลาเฉพาะที่คาดว่าพนักงานจะอยู่ที่โต๊ะทำงานของตน ชื่อของหัวหน้างานหรือหัวหน้างานโดยตรงของพนักงาน ประโยชน์ อัตราค่าจ้างร่างสัญญาจ้างและความถี่ในการจ่าย คุณสามารถเลือกที่จะลบรายละเอียดเหล่านี้บางส่วนหรือเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เหมาะสมที่จะรวมไว้สำหรับทั้งนายจ้างร่างสัญญาจ้างและลูกจ้างแต่ละคน ข้อกำหนดที่คุณเพิ่มในสัญญาการจ้างงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานของพนักงาน ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ร่างสัญญาจ้างที่เขาหรือเธอจะถูกเปิดเผย และข้อกำหนดเฉพาะของธุรกิจของบริษัทข้อกำหนดทั่วไปอย่างหนึ่งในสัญญาประเภทนี้คือ

ข้อหรือข้อตกลงการรักษาความลับ ร่างสัญญาจ้างจะระบุคำมั่นสัญญาของพนักงานที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับธุรกิจของนายจ้าง รวมถึงกระบวนการ สูตร ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ และอื่นๆ บทบัญญัติการรักษาความลับมักจะระบุระยะเวลาที่ครอบคลุมในบางกรณี เช่น ข้อตกลงมีผลใช้ได้ถึงหนึ่งปีหลังจากการลาออกของพนักงาน

ข้อตกลงการไม่แข่งขันหรือข้อตกลงไม่แข่งขันเป็นบทบัญญัติอื่น

ร่างสัญญาจ้างสิ่งนี้ระบุว่าพนักงานจะไม่ทำงานให้กับบริษัทคู่แข่งของนายจ้าง ทำธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือชักชวนลูกค้าของนายจ้างในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น หลังจากลูกจ้างลาออกหรือลาออกจากบริษัทร่างสัญญาจ้าง ในบางกรณี ข้อตกลงประเภทนี้จะระบุสถานที่หรือพื้นที่ คุณอาจต้องการเพิ่มส่วนคำสั่งหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับความพิเศษ ข้อตกลงการจ้างงานเฉพาะระบุว่าตราบเท่าที่เขาหรือเธอได้รับการว่าจ้างจากบริษัท พนักงานจะไม่ทำงานหรือให้บริการแก่บริษัทในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกันอีกข้อหนึ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ระบุไว้ในสัญญาจ้างคือ

ร่างสัญญาจ้างของความสัมพันธ์แบบตัวแทนประโยคไม่มีอำนาจในการทำสัญญาระบุอย่างชัดเจนว่านายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ในการจ้างงานและไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบตัวแทน ในการเตรียมสัญญาจ้าง หลักการที่ดีคือต้องกระชับและชัดเจนเสมอ หลีกเลี่ยงคำและข้อความที่คลุมเครือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในปัจจุบันในระดับท้องถิ่น รัฐและรัฐบาลกลางเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดในสัญญาไม่ละเมิดกฎหมายปัจจุบัน เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจ้างงานแนะนำคุณในขณะที่คุณร่างสัญญา

 

รับร่างสัญญา
รับร่างสัญญา ราคา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sirataslegal.com/